Ta hand om våra sjöar

Sverige har fantastiska förutsättningar för att kunna njuta och få ut det mesta av din båt. Men för att båtlivet i Sverige ska få fortsätta frodas är det viktigt att vi tänker efter och tar hand om våra sjöar.

Se alltid till att din båt är i gott skick både för din och naturens skull. Till exempel mår vårt vatten inte bra av gamla båtar som är målade med gammal bottenfärg som är giftig.

”Det är hormonstörande. Man har sett att honsnäckor blir maskuliniserade, utvecklar en penis och blir sterila. I självdöda däggdjur som uttrar och sälar har man hittat höga halter av TBT” skriver Svt.se.

Om man köper begagnade båtar kan det vara svårt att veta vad för bottenfärg båten är målad med. Detta problem undviks om du köper en ny båt som du kan göra på till exempel Ryds båtar. Då vet du att din båt håller en hög standard och är säker för vårt vatten.

båt på vattenBåtvett på sjön

båtlivet är stort i Sverige behöver vi inte bara visa respekt för vårt vatten utan även mot varandra. Med sunt förnuft kommer man långt, som att man inte ska skräpa ner eller störa andra när man är ute på sjön. Svenska livräddningssällskapet har gjort en lista med båtvett som alla bör läsa innan man ska ge sig ut på havet för både din och för andras säkerhets skull. Några viktiga exempel från denna lista är att man ska använda flytväst, vara lagom med folk i båten och alltid meddela vart man ska och hur länge man tänkt vara ute. Genom att följa konceptet om båtvett bidrar du till ett säkrare båtliv i Sverige.