Så kör du vattenskoter ansvarsfullt

Alla som är på sjön påverkar livet i vattnet och naturen runt omkring. För att du ska göra minimal åverkan på miljön är det bra att ha kunskap. Om du tar ett körkort för att få köra vattenskoter lär du dig hur du ska uppföra dig på bästa sätt ur flera perspektiv.

Alla motorfordon som körs på sjön har en inverkan på naturen och miljön. Därför är det viktigt att göra minsta möjliga påverkan. För att du ska kunna göra det är det viktigt att ha rätt kunskap om hur du ska bete dig på sjön. Om du kör vattenskoter behöver du även ha ett vattenskoter körkort. Utbildningen är bra för att du ska få de grundläggande kunskaperna som du behöver för att köra på ett ansvarsfullt sätt. På www.csmvattenskoterutbildning.se kan du boka en plats på en utbildning för att ta körkortet du behöver för att få köra vattenskoter. Det är en bra idé att ta det i god tid innan säsongen drar igång.

“Ta hänsyn till miljö och kör inte din vattenskoter inom skyddsområden.” Läs mer här

Alla har ett ansvar för naturen

Du kan faktiskt göra skillnad för miljön om du har kunskapen du behöver. Alla som är på sjön har ett ansvar att skydda den naturen som finns. Det kan finnas olika miljöaspekter beroende på vart du bor, det kan vara värt att ta reda vad som gäller i ditt område. Det är inte bara miljön som tjänar på att du känner dina vatten det gör även du själv utifrån ett säkerhetsperspektiv.