Fartyg dumpar avloppsvatten i Östersjön

Har du sett de lyxiga kryssningsfartygBåt_fartyg_kryssningen som titt som tätt lägger till såväl i Stockholms hamnar som i Göteborgs? En ståtlig syn att se minsann, men vad som gör fartygen något mindre fagra att se är vetskapen om att de dumpar sitt avloppsvatten rakt ut i Östersjön – trots att de flesta gästhamnar i Skandinavien erbjuder tömningsstationer gratis i hamn.

Att hålla koll på sin vattenförbrukning är viktigt, det har vi tidigare skrivit om, men vad som också är viktigt är att vi värnar om våra vattenkällor och hav, vilket är något som Östersjöns lyxkryssare fullkomligt struntar i. Kryssningsfartygens passagerare producerar nämligen tusentals ton avloppsvatten och vad gör fartygen med det? Jo, det dumpas rakt ut i havet på internationellt vatten, vilket är en stor orsak till att Östersjön är övergödd.

En av 33 tar hand om sitt avfall

Enligt en undersökning som WWF har gjort är det bara en av 33 stycken kryssningsoperatörer som kan garantera att deras avloppsvatten hanteras på ett riktigt och miljövänligt sätt, skriver Göteborgs-Posten. Därför är man nu på god väg att faktiskt förbjuda denna typ av dumpning eftersom man kommit fram till att detta skulle minska utsläppen med 70 till 80 procent, vilket blir en stor skillnad på det stora hela. Och det är många som är för detta förslag när man ser till Östersjöns länder, alla utom Ryssland för att vara exakt. Beslut i frågan kommer att fattas på International Maritime Organisations möte i London och förslaget som ligger uppe är att det ska bli förbjudet att släppa ut avlopps- och duschvatten från passagerarfartyg i Östersjöregionen upp till Skagerrak. Har man dock en reningsanläggning ombord som renar från kväve och fosfor, kommer förbudet inte att gälla dessa fartyg. Om förslaget går igenom kommer det gälla från och med 2019 för nya fartyg som byggs och från och med 2021 för redan befintliga båtar.

Hur påverkas miljön av dumpningen?

När kryssningsfartygen dumpar avfallet i havet påverkas havet negativt och blir övergödd, vilket i korta drag kan förklaras som att havet och allt som lever där sakta men säkert dör. och för den som inte tror att lite avloppsvatten gör så stor skada ska läsa den amerikanska miljöorganisationen Friends of the Earths rapport från i fjol om hur kryssningsfartygen faktiskt påverkar miljön.  De beräknar till exempel att ett fartyg med över 3 000 passagerare faktiskt genererar nära 80 000 liter avloppsvatten per dag, och om fartyget är ute i sju dygn kan du bara tänka dig hur mycket avloppsvatten det blir tillslut.