Algblomning

När vattnet i en sjö eller vid kusten är 15 grader eller varmare kan det komma att täckas av blågrönalger som blommar. Risken för att detta ska ske är högst under högsommaren, i juli och augusti. Algerna flyter upp till ytan med hjälp av små gasbubblor. Vattnet blir gulgrönt, och algtäcket släpper igenom mycket lite ljus. Blomningarna gynnas av lugnt och soligt väder. Om det istället blåser kommer blomningarna att brytas upp.

Algblomning har flera negativa effekter. Allvarligast är att om algerna bildar ett täcke som inte släpper igenom tillräckligt med solljus kan vegetationen i sjön, eller på havsbotten, dö. Även vattenlevande växter, och andra organismer, skapar energi från solens strålar genom fotosyntesen. Uteblivet solljus blir därför detsamma som ingen näring.

Effekter på människan

Men algblomning kan även påverka oss människor på ett mer direkt sätt. Algerna producerar nämligen milda gifter, som kan ge irriterad hud eller ögonbesvär. Om man råkar svälja en större mängd vatten kan man även bli magsjuk. Det går inte att skilja en giftig algblomning från en ofarlig, om man inte har utrustningen för att genomföra ett test av gifthalten.

För att vara säker på att inte drabbas av algernas gifter bör man undvika badplatser med algblomning. Man bör även avstå från att bada på platser där alger nyligen blommat. Om man inte har möjlighet att kontrollera algblomninghistoriken bör man avstå från att bada i vikar och vid andra skyddade badplatser. Välj istället en badplats som ligger öppet, där cirkulationen av vatten är god.

Orsaker till algblomning

Det finns flera orsaker till algblomning, men ett skäl till att den har ökat de senaste åren är kväveläckaget från jordbruket. Konstgödsel innehåller stora mängder kväve, mer än vad jordbruksmarken kan ta upp. Regnvattnet för med sig överskottskväve till vattendrag, och vidare ut i hav och sjöar, där kvävet påskyndar tillväxten av alger.